''Glazbena udruga - Crni Ribar-''

Naziv udruge je : ''Glazbena udruga - Crni Ribar-'' Skraćeni naziv udruge je : Crni Ribar (''Glazbena udruga - Crni Ribar-'')

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske

DONACIJE UDRUZI mogu se uplatit na žiro račun br. 2360000 - 1102074659 otvoren u Zagrebačkoj banci

matični broj poslovnog subjekta je.....91330

Osobni indetifikacijski broj je ....249 5520

Udruga je neprofitna pravna osoba.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja glazbene kulture te poboljšanja kvalitete življenja građana.

Djelatnosti udruge su : - Promocija glabe - Informiranje javnosti o novitetima na podrucju glazbene kulture - Povezivanje s drugim sličnim organizacijama - Educiranje svojih članova putem dobrotvornih tečajeva - Upoznavanje mladeg narastaja sa glazbenom kulturom

FINANCIJSKO POSLOVANJE

Udruga prikuplja novčana sredstva iz ovih izvora: Članarina, donacije, pokrovitelji, sponzori, poduzeća, dobrovoljnih priloga građana, te sredstava prikupljenih provedbom akcija udruge.

Članom udruge može biti svaki državljanin Republike Hrvatske.

Članarina se može uplatit na žiro račun banke a iznosi 170 kuna godišnje Nakon uplate članarine, postajete članom udruge

Statut stupa na snagu danom usvajanja na osnivačkoj skupštini udruge održanoj 15.02.2009 godine.

GLAZBENE RADIONICE